Informatievoorziening m.b.t de ontwikkelingen op school

We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school. Hoe wij dat doen leest u op deze pagina.

Informatieavond
Eens per jaar organiseren we een informatieavond. Dit gebeurt meteen bij aanvang van het schooljaar. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren). Incidenteel organiseren we aparte informatieavonden.

Gesprek met de leerkracht
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak met de betreffende leerkracht.

Huisbezoek
Als er aanleiding voor is, kan een afspraak gemaakt worden om bij u thuis te komen praten over uw kind. Dit kan gebeuren op uw en ons verzoek. Natuurlijk kunt u ook op school met de leerkracht, de intern begeleider of de locatieleider over uw kind komen praten. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken.

Rapportbespreking
Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Daarom organiseren we twee maal per schooljaar een rapportbespreking. U ontvangt de rapporten voorafgaand aan de gesprekken. Op verzoek is het ook mogelijk een gesprek te voeren over het eindrapport.

Hoek Ouder Informatie (HOI)
Bij de hoofdingang van de school vindt u de zogenaamde Hoek Ouder Informatie (HOI). Hier kunt u allerlei informatie vinden over de school, relevante organisaties en activiteiten.

Nieuwsbrief
We versturen regelmatig een nieuwsbrief via SchouderCom.

Schoolgids
Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids. Klik hiervoor op de button. Schoolgids 2021-2022

Vakantieregeling
Voor de vakantieregeling van dit schooljaar klikt u op de button  Schoolvakanties

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden