Medezeggenschapsraad

Onze school kent een actief meedenkende medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor andere zaken adviserend. De locatieleider maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende taak. De medezeggenschapsraad komt regelmatig bijeen om onderwijskundige zaken te bespreken. Daarnaast bezoekt een ouderlid van onze medezeggenschapsraad de bijeenkomsten van de GMR.
Samenstelling van onze medezeggenschapsraad 2023-2024:

Oudergeleding:                                                Personeelsgeleding
Ingrid Feteris-Buster                                        Jeanine Kuiper
Marloe Mazee                                                   Nelly Pol                             
Sabiene  Merschky                                           Christina Smit - Jolmers (GMR)


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden