Onderwijs en activiteiten

Om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen zorgen we ervoor dat ons onderwijssysteem 'up to date' blijft. Dat houdt in dat we regelmatig de protocollen, welke zijn vastgesteld in het kader van Adaptief Onderwijs (BAS = Bouwen aan een Adaptieve School), opnieuw belichten en - waar nodig - bijstellen. Daarnaast proberen we zo goed mogelijk het geheel in te passen in het Passend Onderwijs. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Klik hiervoor op de button. Schoolgids 2021-2022

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden