Visie

Obs. De Iemenhof is een openbare school in Schoonebeek. De Iemenhof maakt deel uit van de stichting Onderwijs en Opvang Emmen (OOE).  Deze stichting was voorheen bekend onder de naam Openbaar Onderwijs Emmen. 
OOE streeft naar een stimulerende leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onze missie is goed onderwijs en goede kinderopvang. Omdat wij kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds onderwijs en opvang willen aanbieden, streven we naar optimale toegankelijkheid voor alle kinderen. Dit geven wij vorm en inhoud vanuit de waarden open, samen en gelijkwaardig. Wij zien de opvang en het onderwijs als venster naar de wereld. We willen onze kinderen alle kansen geven hun talenten te ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat komt later goed van pas, opvang en school is immers de start van een leven lang leren!

Uitgangspunten 

Het basisonderwijs aan onze school:

 • is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 3,5 jaar, de voorschool vanaf 2 jaar en 8 maanden.
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel in een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
 • legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen: we sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van het kind door middel van het handelingsgericht werken.
 • maakt de kinderen bewust dat ze leven in een multiculturele samenleving.
 • is er op gericht dat de leerlingen aandacht krijgen voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

Voor onze school hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:
 • Wij luisteren naar elkaar.
 • Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij lopen rustig in de school.
 • Wij gebruiken materialen waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Wij lossen problemen samen op met woorden.
 • Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden!

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden