Nieuwe ouders

Op zoek naar een (nieuwe) school? Kom een kijkje nemen!
Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken, is úw idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken en ons heeft gezien en gesproken. De meeste ouders die dit hebben gedaan zijn enthousiast en kiezen uiteindelijk voor onze school.

Krijgt mijn kind wat het nodig heeft?
Na een periode van ongeveer 4 weken neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor een afspraak. Wij willen graag weten hoe uw kind en u de eerste periode hebben ervaren. En wij vertellen onze eerste ervaringen met uw kind. Verder praten wij dan over de juiste inzet voor uw kind:

  • wat is belangrijk in het onderwijsprogramma voor uw kind?
  • wat verdient extra aandacht?
  • wat moet uw kind leren om het beste uit zichzelf te kunnen halen?
Wat wordt er van mij als ouder verwacht?
Wij vinden de samenwerking en het gesprek tussen u als ouder en ons als school het meest belangrijk. Maar u kunt als ouder een veel grotere rol vervullen voor de school. Wij hebben bijvoorbeeld ouders nodig voor:
  • het organiseren van activiteiten in en om de school
  • het helpen bij inrichting van de school
  • het wegbrengen en halen van kinderen naar en van culturele activiteiten
  • Verzamelen van het oud papier (eens per jaar of 15-16) maanden
enzovoort

Wij horen graag waar wij u voor mogen vragen!

Hoe schrijf ik mijn kind in?
Als u uw kind bij ons wilt inschrijven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de locatiedirecteur.
U krijgt tijdens het kennismakingsgesprek informatie over onze school en aansluitend een rondleiding door school.

Als u daarna besluit tot inschrijving, krijgt u een set inschrijfformulieren mee. Nadat u de formulieren hebt ingevuld en ingeleverd, worden de gegevens doorgegeven aan het administratiekantoor. Uw kind wordt dan officieel ingeschreven. Vervolgens neemt de leerkracht contact met u op voor een huisbezoek. Dan wordt er ook afgesproken wanneer uw kind daadwerkelijk begint met zijn/haar basisschoolperiode.

Afspraak maken?
Tel. 0524 - 531231
Email: h.boezen@oo-emmen.nl of obs-iemenhof@oo-emmen.nl 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden