Leerplicht

Dertien schooljaren
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als het vier jaar is. Dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Wij zijn wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden. Schoolverzuim zonder toestemming wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen
Waar kunt u verlof voor aanvragen? Bekijkt u in de handreiking verlof eerst even of u recht heeft op verlof. Het voorkomt extra werk en teleurstelling.

Om verlof buiten de normale vrije dagen aan te vragen, moet u een aanvraag indienen bij de locatiedirecteur. Dient u een aanvraag in voor langer dan tien dagen? Dan stuurt de locatiedirecteur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen. U krijgt dan schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij het team Leerplicht / RMC van de gemeente Emmen, via telefoonnummer 14 0591. Ook vindt u meer informatie op de website van de gemeente Emmen.

Als u van mening bent dat u recht heeft op verlof, vul dan het aanvraagformulier in en lever het in bij of stuur het naar de locatieleider.
Verlofaanvraagformulier

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden