Schooltijden en opvang

Continurooster
Met ingang van 1 augustus 2023 is het vijf-gelijke-dagen model ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.
De deuren van de school gaan om 08.20 open (inloop). 

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Maandag : 08.30 - 14.00 uur
Dinsdag : 08.30 - 14.00 uur
Woensdag : 08.30 - 14.00 uur
Donderdag : 08.30 - 14.00 uur
Vrijdag : 08.30 - 14.00 uur


Ziekte
Is uw kind ziek? Geef dit dan op de eerste ziektedag in ieder geval vóór ’s ochtends 9.00 uur aan ons door: tel. 0524-531231 of via Social Schools.
Is uw kind om 9.00 uur nog niet op school en hebben wij niets van u gehoord? Dan nemen wij contact met u op.

KInderopvang 'Villa Vrolijk'  en Voorschool obs Iemenhof
Kinderopvang 'Villa Vrolijk' heeft een eigen unit op het plein van obs de Iemenhof. Hier worden de kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar opgevangen. 'Villa Vrolijk' beschikt over een eigen speelplein dat volledig afgeschermd is. Uw kind kan vanaf 2,5 jaar naar de voorschool. Deze is gevestigd in het hoofdgebouw van onze school. Voor informatie verwijzen we u graag naar de website van VillaVrolijk en Voorschool obs Iemenhof: www.villavrolijk.com

Buitenschoolse Opvang
Er is buitenschoolse opvang binnen onze school. Klik voor informatie op de button. BSO Marlon

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden